Categorie Archief Nieuws

Begin de week gezond!

Eens wat anders dan koffie voor een goed, gezond én gezellig begin van de week? Dat kan in Wijkhuis De Steeg. Elke maandagmorgen om 11.00 uur staan er heerlijke, zelfgemaakte smoothies klaar.
Deze vruchtendrankjes worden gemaakt door de vrijwilligers van Balans Nieuwegein. De smoothies kosten slechts €1,50 per stuk.

Een gratis tip
Wilt u de week helemaal gezond beginnen? Van 10.00 tot 11.00 uur is er Kom in beweging, voor vrouwen. Op het programma staat onder andere aerobic, maar er is nog veel meer te doen. Kom gerust eens kijken!

Verslag Maatjesmarkt 1 oktober 2016

De Maatjesmarkt werd georganiseerd door het team Vrijwillige Inzet van Movactor naar aanleiding van de vele maatjesvragen die er in Nieuwegein zijn.
De volgende organisaties werkten eraan mee:
Balans Nieuwegein, Zonnebloem Noord en Zuid, Zorgspectrum locatie De Geinsche Hof, Proxima, Reinaerde, School’s Cool, Prago, Algemene Hulpdienst Nieuwegein, Tuindersvereniging Ons Belang, Rode Kruis Nieuwegein, Museum Warsenhoeck, Handje Helpen en MOvactor.

Promotie:
maatjesmarkt2

 

Er is van tevoren promotie gemaakt op social media ( Facebook, Twitter en LinkedIn), de Molenkruier en promotieborden langs de weg. www.pen.nl, Nieuwegein tv en RTV9 ( radio uitzending) hebben aandacht besteed aan de Maatjesmarkt.

 

 

 

Zaterdag 1 oktober:
Het was de allereerste Maatjesmarkt en deze vond plaats in Cityplaza. Tijdens deze markt heeft het winkelend publiek langs de kraam kunnen lopen en op een wand met vacatureteksten kunnen kijken. Vele mensen bleven staan, hebben informatie meegenomen of hebben een vraag gesteld. Ook waren er mensen van andere gemeentes zeer geïnteresseerd om iets voor een ander te betekenen in hun eigen gemeente en die hebben wij ook op weg kunnenhelpen. Op de stand was informatie van alle 13 organisaties bij elkaar op een A4 te vinden.  Deze A4’tjes zijn door vele mensen meegenomen. Er is aan 70 mensen een klein blikje uitgedeeld. De tekst op het blikje was: Voor wie heb jij een ogenblikje? En in het blikje was informatie te vinden waar mensen de maatjesvacatures van de diverse organisaties kunnen vinden.

2016-10-01-photo-00000378 img_1336

 

 

 

 

 

 

 

 

Team vrijwillige Inzet en 3 vrijwilligers hebben niet proactief de mensen benaderd. Mensen met vragen kwamen vanzelf naar ons toe. Er zijn op deze middag mooie gesprekken gevoerd. Veel mensen stelden oriënterende vragen waarbij wij eerst hebben uitgevraagd in welke doelgroep ze eventueel geïnteresseerd zijn, waar hun eigen interesse ligt en vervolgens flyers meegeven van organisaties die mogelijk bij hun kunnen passen. Ook hebben veel mensen flyers meegenomen omdat ze misschien zelf een vraag hebben. Naamsbekendheid verkrijgen van de diverse organisaties was ook een van de pijlers van de maatjesmarkt.

img_1329

img_1335

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat is er met overige informatie/ flyers e.d. gedaan:
Na afloop zijn de overgebleven flyers verspreid over de diverse buurtpleinen in Nieuwegein. Tevens is er een waaier gemaakt met van elke deelnemende organisatie 1 vacature erin. De waaier staat nu t/m einde december 2016 bij toerbeurt bij één van de buurtpleinen in Nieuwegein. Naast de waaier staat een A3 poster met de tekst: Voor wie wordt jij een maatje?

Open (Buren) Dag 23 september geslaagd!

Op vrijdag 23 september was er van 10.00 tot 13.00 uur Open (Buren) Dag in Fokkesteeg. In Wijkhuis De Steeg hadden diverse organisaties uit de wijk een informatiestand. Uiteraard was Balans Nieuwegein hierbij ook aanwezig en gaf onder andere een presentatie van kledingreparatie. Iedereen kon gratis een kledingstuk laten vermaken. Onze vrijwilligers van Ontspannend Tekenen lieten zien wat voor moois er bij hen gemaakt kan worden.

Nieuwe vrijwilligers en deelnemers
De sfeer was positief, er zijn veel contacten gelegd. Zo zijn er twee mensen geworven voor vrijwilligerswerk in huiswerkbegeleiding. Dankzij de presentatie van Ontspannend Tekenen hebben zich nieuwe deelnemers ingeschreven voor deze activiteit. Ook Kom in beweging kon een nieuwe deelnemer bijschrijven. De vruchtbare ochtend werd afgesloten met de gezamenlijke lunch, verzorgd door het personeel van het Wijkhuis. Dat was genieten! Kortom: een geslaagd evenement.

“Had ik dat maar eerder geweten!”

“Een naaimachine aanschaffen is voorlopig nog niet nodig, want om de hoek,  in Wijkhuis De Steeg, is elke dinsdag een groep vrouwen zich creatief aan het uitleven. Uiteraard onder het genot van een kopje thee. Die creativiteit uit zich in haken, breien en… kleding repareren! Erg handig (én heel gezellig!).

Eindelijk kon mijn man z’n broek weer aan, want nu is de broekzak weer gerepareerd en vallen z’n sleutels niet meer in de broekspijp. En mijn truitje lijkt weer als nieuw, nu het gaatje dichtgemaakt is. Mijn huisgenoten (ik woon in een woongroep) hebben de weg naar het Wijkhuis ook gevonden. De een na de ander komt op dinsdagmiddag met een blij gezicht terug. Dus dames van de kledingreparatie in het Wijkhuis: hartelijk dank!
En ik heb al weer wat kapotte kleding klaarliggen… Tot snel ;-).”
Wiljanne VreugdenhilBoon

Lunch op het Plein in foto’s

Op zondag 26 juni vond een zeer geslaagde Lunch op het Plein plaats aan de voorzijde van Wijkhuis De Steeg.

Plein 2 met MaS stagiaires en wethouderUiteraard was Balans Nieuwegein hier ook bij. De mooiste foto’s hebben we voor je verzameld. Waaronder de bovenste foto: wethouder Adriani wordt omringd door onze MaS stagiaires.

 

 

Plein 1

Plein 3

 

 

 

 

 

Plein 4

Plein 5

 

 

 

 

 

Plein 6

Plein 7

 

Het verhaal achter ons logo

Balans logo

Het ontwerp is van Fahd Aulad Abdelkrim. Zijn moeder is deelneemster van de activiteiten van Balans Nieuwegein.

Fahd: ‘De motivatie voor het kiezen van een bloem, is heel simpel. Dankzij al jullie activiteiten, warmte, en alle diverse verhalen die jullie met elkaar delen en de steun die jullie elkaar geven zie ik mijn moeder opbloeien als een bloem, en elke dag meer stralen. Het is vooral in het opbloeien dat ze haar balans langzaam hervindt door de vreugde van samen zijn en samen delen.

Daar waar mensen samenkomen ontstaat iets levends, en omdat je sprak over geïsoleerde vrouwen, vond ik een bloem een mooi beeld voor kwetsbaarheid, zachtheid, vreugde en langzaam ontkiemende kracht.’

 

De Voorleesbrigade is op 1 juni van start gegaan.

Voorleesbrigade (2)De Voorleesbrigade, voorlezen voor kinderen nieuwe stijl, is een activiteit van bibliotheek De tweede verdieping in samenwerking met Balans Nieuwegein.

Ons doel is om kinderen te motiveren om zelf te leren lezen. Begrijpend lezen is de basis van bijna alle schoolvakken.

 

Voorlezen is belangrijk voor de taalontwikkeling van kinderen. Het vergroot de woordenschat, prikkelt de fantasie, oefent de luistervaardigheid en het concentratievermogen. Ook moeders kunnen hiervan leren.

Voor wie
Kinderen in de leeftijd van twee tot negen jaar, ook voor de moeders.

Wanneer
Elke woensdag van 14.30 tot uiterlijk 15.30 uur; het seizoen loopt tot en met 29 juni, daarna volgt de zomerstop.

Voor meer informatie neem gerust contact op
info@balansnieuwegein.nl
06-1860 7916

Secretaresse

Balans Nieuwegein richt zich op onderling contact tussen buurtbewoners, met als doel elkaar te leren kennen, begrijpen en waarderen. Een van de belangrijkste doelstellingen van Balans Nieuwegein is dat de buurtbewoners meedoen in de samenleving en betrokkenheid laten zien.

Ter uitbreiding van ons team zijn we op zoek naar een zelfstandige secretaresse.

Werkzaamheden

 • Verzorgt en verwerkt correspondentie
 • Stelt samen met de vrijwilligers de agenda op van vergaderingen en maakt het verslag
 • Voert algemeen voorkomende ondersteunende werkzaamheden t.b.v. de activiteiten
 • Onderhoudt in- en externe contacten met medewerkers en relaties
 • Werktijden in overleg

Wat bieden wij

 • Een leerzame omgeving waar je jezelf kunt ontwikkelen
 • Een gezellige, kleinschalige organisatie
 • Gratis deelname aan verschillende activiteiten
 • Vrijwilligerscontract
 • Vrijwilligersverzekering
 • Vrijwilligersattentie

Spreekt deze vrijwilligersvacature je aan, dan nodig ik je uit voor een kennismakingsgesprek.

Contact
Klik hier.

Taalmaatjes gezocht!

Vind jij het leuk om contact te hebben met mensen die een buitenlandse achtergrond hebben en de taal beter willen spreken, lezen en schrijven? Word dan taalmaatje!

Wat doe je als taalmaatje?
Als taalmaatje ben je een coach voor iemand die zijn spreekvaardigheid wil verbeteren. Denk aan het vragen naar een bepaald product bij het zelfstandig boodschappen doen, of gewoon gezellig kunnen kletsen met een buurtbewoner.

Interesse?
Neem dan contact met ons op en klik hier.

 

 

 

Klachtenregeling

Onze vrijwilligers  bieden op professionele en zorgvuldige wijze dienstverlening aan al onze klanten. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de dienstverlening of de wijze waarop u bent bejegend.

Kortom u hebt een klacht.

U kunt dit het beste direct en open bespreken met de betreffende vrijwilliger. Zo kunt u samen zoeken naar een oplossing. Meestal lost dit al veel op. Als dit gesprek niet heeft geleid tot een oplossing dan kunt u zich richten tot de leidinggevende. Het uitgangspunt is om in dit gesprek uw klacht bespreekbaar te maken en te komen tot een oplossing. Mocht u na het gesprek nog ontevreden zijn, dan kunt u een gesprek aanvragen met de directeur.

Bent u daarna niet tevreden met de uitkomst, dan is er de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Wie zitten in de klachtencommissie
De klachtencommissie bestaat uit ten minste twee leden, die benoemd worden door Balans Nieuwegein. Deze leden voorzitter en het tweede lid hebben geen arbeidsrechtelijke relatie met Balans Nieuwegein.

Indienen van uw klacht
Uw klacht dient u zo spoedig mogelijk in te dienen. Dat kunt u schriftelijk doen. U geeft daarbij aan waarover de klacht gaat. Het adres luidt:
Klachtencommissie Stichting Balans Nieuwegein
Hoornseschans 101
3432 TK Nieuwegein

De klachtencommissie bevestigt binnen een week de ontvangst van de klacht, onderhoudt de contacten met u namens de klachtencommissie en houdt u van de voortgang van de klachtafhandeling op de hoogte. De klachtencommissie beoordeelt of uw klacht ontvankelijk is. U ontvangt daarover bericht en u wordt daarbij ingelicht over de verdere procedure. De klachtencommissie brengt ook de betrokken vrijwilliger, de leidinggevende en de directeur op de hoogte.

Geheimhouding
Een ieder die bij de behandeling van een klacht is betrokken is, is verplicht tot geheimhouding van de gegevens die bij de klachtafhandeling bekend worden.

Wat gebeurt met het advies van de klachtencommissie
Binnen twee weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie neemt de Raad van Bestuur een besluit. De Raad van Bestuur informeert u, de directeur, de leidinggevende, de betrokken vrijwilliger en de klachtencommissie schriftelijk over het genomen besluit.
Bij afwijking van de genoemde termijn van twee weken deelt de Raad van Bestuur u en de betrokkenen schriftelijk mee wanneer het besluit wel wordt genomen. De termijn voor uitstel bedraagt maximaal twee weken. Tegen het besluit van de Raad van Bestuur is geen beroep mogelijk.

Als u uw klacht reeds heeft voorgelegd bij een externe instantie, dan wordt de interne klachtafhandeling niet in behandeling genomen. Als u uw klacht, tijdens de behandeling door Balans Nieuwegein, voorlegt bij een externe instantie, dan wordt de interne klachtafhandeling onmiddellijk stopgezet.