Mijn taalmaatje

De beste manier om Nederlands te leren is via de omgang met Nederlanders. Het project ‘Mijn taalmaatje’ is opgezet omdat veel anderstaligen behoefte hebben om in informele sfeer hun Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. Je leert een taal vooral door het te doen. Gewoon proberen, zoveel mogelijk in het Nederlands. Door het één op één-contact kunnen onze taalmaatjes gericht werken aan de praktische taalvaardigheden die de deelnemer wil verbeteren. En door de informele aanpak ontstaat er vertrouwen, belangrijk om stappen te durven zetten.

Tijdens een wekelijks bezoek oefenen de deelnemer en de vrijwilliger samen het Nederlands. Hoe? Dat wisselt per koppel. In ieder geval op een praktische manier die aansluit bij wat de deelnemer wil leren.

Voor wie
‘Mijn taalmaatje’ is bedoeld voor (sociaal geïsoleerde) vrouwen. De vrouwen die door omstandigheden (nog) niet naar een reguliere cursus Nederlands kunnen, krijgen een taalmaatje thuis. De deelnemers en de vrijwilligers – de Maatjes- ondernemen samen taalactiviteiten.

Taalmaatjes gezocht
Wij zijn op zoek naar enthousiaste taalmaatjes die anderstaligen willen helpen om de Nederlandse taal in praktijk te brengen. Ben je geïnteresseerd in een andere cultuur, minimaal 1 uur per week beschikbaar, meestal overdag en niet tijdens schoolvakanties, en vind je het leuk om in contact te komen met mensen uit andere culturen? Neem dan contact met ons op en klik hier.