Mantelzorg

Mantelzorgers zorgen langdurig, vrijwillig en onbetaald voor een naaste met een ziekte of beperking. Bijvoorbeeld hun partner, kind, vader of moeder, een ander familielid, vriend of kennis. Een mantelzorger geeft die zorg vanwege de persoonlijke band met die persoon. Het kan gaan om hulp bij het huishouden, maar ook om verzorging en begeleiding.

Allochtone mantelzorgers
Mantelzorgers van niet-westerse herkomst lopen meer risico op overbelasting dan Nederlandse mantelzorgers. Ze zoeken vaak geen hulp en tegelijkertijd weten hulpverleners deze veelal geïsoleerde groep niet (goed) te bereiken.

Spreekuur voor allochtone mantelzorgers
Voor advies en ondersteuning over mantelzorg kunt u terecht op ons spreekuur, in samenwerking met het steunpunt Mantelzorg Nieuwegein.
Het spreekuur is elke dinsdag van 11.30 tot 12.30 uur in het Enik Recovery College.

Wij bieden

  • Een luisterend oor
  • Informatie en advies
  • Praktische hulp en emotionele steun
  • Bemiddeling en doorverwijzing naar overige hulpverlenende instanties
  • Inzet van vrijwilligers

Meer informatie
Neem contact met ons op en klik hier.