Informatie voor oudere immigranten

Doelgroep
Oudere migranten en migranten met een beperking, die door onbekendheid met de voorzieningen weinig gebruik maken van voorzieningen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Vanuit de werkgroep van Balans Nieuwegein zijn er signalen gekomen dat een bepaalde groep migrantenvrouwen (vooral van Marokkaanse afkomst) dreigen te vereenzamen.

Alleenstaanden, gescheiden vrouwen, vrouwen zonder stevige familienetwerken kunnen bij het het ouder worden vaak niet terugvallen op naasten. Een steeds grotere groep ouderen kan bij de zorg niet langer meer terugvallen op familie. Wie nooit volwaardig geparticipeerd heeft, dreigt in een isolement te komen met als gevolg psychosomatiek, ouderdomskwalen en veel doktersbezoeken. Deze vrouwen komen over het algemeen uit de eerste generatie, zijn nooit verplicht ingeburgerd, spreken nauwelijks Nederlands en/ of zijn analfabeet. Daarbij is er weinig kennis over gezondheid, vitaliteit en leven in de Nederlandse maatschappij. Door deze achterstanden raken deze vrouwen naarmate ze ouder worden nog verder geïsoleerd.

Zahra Al- Taleb (vrijwilliger):

“Onze werkgroep initieert, stimuleert, faciliteert en realiseert diensten en activiteiten ten behoeve van de oudere migranten en migranten met een beperking. Is heel mooi om te zien hoe blij de vrouwen zijn door het contact onderling. Naast de sociale contacten en leuke activiteiten worden zij ook op de hoogte gesteld van het zorgstelsel en de overige voorzieningen.”

Dagbesteding ‘Samen’
‘Samen’ is een laagdrempelige dagbesteding, waarbij dagrecreatie wordt gerealiseerd voor allochtone oudere vrouwen en vrouwen met een beperking. De dagbesteding biedt één dag per week van 11.30 tot 15.00 uur dagopvang, een dagprogramma en een mogelijkheid om samen te eten.

De deelnemers worden in een ruimte, in eigen sfeer en vanuit eigen culturele achtergrond geactiveerd. Het is een zogenaamd cultuursensitief project, waarbij rekening wordt gehouden met de grote beperktheden van de deelnemers om aan de reguliere ouderenactiviteiten deel te nemen.

Het belangrijkste doel is het bevorderen van maatschappelijke participatie van oudere migranten door het verstevigen van onderling contact.

Werkwijze
Er wordt zonder indicatie gewerkt, alle oudere migranten en migranten met een beperking zijn welkom. Op dinsdag is het centrum geopend voor Marokkaanse, Turkse en oudere vrouwen van andere etniciteit. Vrijwilligers uit de doelgroep organiseren de activiteit. De voertaal is Nederlands, maar in groepjes mag ook in de eigen taal worden gesproken. De dag is gestructureerd met een dagprogramma. Er wordt vraaggericht gewerkt.

Activiteiten
Naaien/handwerken, conversatie en voorlichting over bepaalde thema’s. ’s Middags wordt er gezamenlijk gegeten. Gezien de specifieke (islamitische) eetgewoontes wordt gebruik gemaakt van specifieke catering.

Meer informatie
Neem contact met ons op en klik hier.